Klinikai Vizsgálati Központ

Pácienseknek

Új eljárások, biztosabb diagnózis, hatékonyabb gyógyítás.

Visszalépés az előző oldalra

Prof. Blaskó György

klinikai farmakológus - orvosszakmai igazgató

1972-ben szerzett általános orvosi diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.

1972-től az akkor Orvostovábbképző Intézetben, majd Egyetemen dolgozott, az I. Belgyógyászati Klinikán, ahol 1982-ban az orvostudományok kandidátusa címet nyerte el és belgyógyászatból, klinikai farmakológiából és gasztroenterológiából tett szakvizsgákat, 1986-tól a Klinika Kutatólaboratóriumát vezette.

Hosszabb időt töltött Új-Delhiben, az All India Institute of Medical Sciences-ben 1983-84-ben, mint visiting scientist.

1990-94 között a Fővárosi Szent Imre Kórház belgyógyász osztályvezető helyettese és a klinikai farmakológiai részleg vezetője volt.

1994-2006 között a Sanofi (később Sanofi-Aventis), a Chinoint is tulajdonoló gyógyszercég magyarországi orvos-igazgatója volt, 1996-ban habilitált és az orvostudomány (MTA) doktora lett.

2006-tól 2013-ig a Debreceni Egyetem Gyógyszerész Karának Gyógyszerészi Management és Szervezés Tanszékét vezette.

Kiterjedt publikációs tevékenységet folytatott, amit csak az iparban töltött időszak szakított meg (de ez alatt is számos könyvfejezetet, összefoglaló referátumot publikált): összesen 3 könyv, 10 angol nyelvű könyvfejezet, 19 magyar nyelvű könyvfejezet, 76 angol nyelven publikált cikk, összesen 188 közlemény fűződik a nevéhez. Idézeteinek száma 2008-ban 540 volt, összesített impact faktora: 112,035. Ezeken kívül számos előadást tartott.

Tanulmányútján kívül számos pár napos-pár hetes továbbképzés: felsővezető képzésen, marketing tanfolyamokon, ETRO -, ECRIN tanfolyamokon, stb. vett részt, később már előadóként.

Kiterjedt szakértői tevékenységet folytatott a legkülönbözőbb Hatóságok, Szervezetek stb. számára: jelenleg a GYEMSZI-OGYI szakértője és az ETT Klinikai Farmakológiai és Etikai Bizottságának tagja. 2006 óta ETT European Clinical Research Instrumentation Network (ECRIN) magyar bizottságának (HECRIN) elnöke. A szervezet létrejöttekor elsősorban az akadémiai, klinikai indíttatású európai gyógyszerkutatásokhoz (investigator initiated) a hazai adatbázis megteremtésében, a jogi harmonizáció előkészítésében vett rész egy kisebb, az egyetemekről verbuválódott lelkes magyar csapat élén, mintegy kiegészítve a cégek által szponzorált kutatásokat.

Az ECRIN szervezetében az elnökkel együtt az ECRIN népszerűsítéséért és kiterjesztéséért volt felelős (WP2): ma az ECRIN szervezetnek 24 tagja van. Az ECRIN (szervezeti okokból) partnere lett at ERIC-nek (European Research Infrasturcture Consortium) és így együtt ma az Európai Bizottság Gyógyszerügyi Albizottságának szerves része. Ugyanerre a kiterjesztési szerepre kapott felkérést az ECRIN WP2 az European Medical Training (EMTRAIN)-nek nevezett, az európai gyógyszeripar és az Európa Bizottság közös iniciatívája alapján megvalósult oktatási hálózat pán-európai terjeszkedése érdekében. Ez a lényegében oktatási szervezet vette magára azoknak a ritka foglalkozásoknak a képzését, a diplomák kölcsönös elismertetését, amiket az egyetemeken nem képeznek, de igen fontosak: pl. a farmakovigilancia educated person, safety officer, pharmaceutical project manager stb. Ezek az oktatások 3 ével elindultak és rendszeresen pótolják e hiányszakmák szakembereit.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerész Karának létrejötte óta vezette a gyógyszerügyi management és szervezés és a farmakovigilancia oktatását. Résztvett a 1995-ös Gyógyszertörvény létrehozásában, melyért 1998-ban Batthányi-Strattmann díjban részesült. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság munkájában ugyancsak szerepet vállal.

Két periódusok keresztül volt a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke, alapítója a Klinikai Vizsgálatvezetők, a Farmakovigilancia és az Magyar Egészség-gazdaságtani Társaságoknak, vezetőségi tagja a Magyar Farmakológus Társaságnak és számos egyéb szakmai társaság tagja.

Tudományos tevékenysége elsősorban a véralvadás, az alvadás inhibitorai. a thrombocytafunkciók, ezek összefüggései, valamint ezek xenobiotikumokkal történő befolyásolásának kutatása volt. Orvosigazgatóként is elsősorban klinikai farmakológus volt és saját szűkebb szakmáján belül vezető véleményalkotó maradt úgy, hogy 12 éven át hozzájárult igen nagy sikerű gyógyszerek elterjesztéséhez, azok végleges klinikai helyének kialakításához.

Legfrissebb vizsgálataink

  • szénanátha kezelő orvosi eszköz vizsgálata
  • spiroergometriás eszköz tesztelés
  • immunterápiás vizsgálat

Akikben megbízhat

  • Prof. Blaskó György
  • Prof. Nékám Kristóf
  • dr. Balogh Katalin
  • dr. Koppány Viktória
  • dr. Kádár János

További kiváló munkatársaink >>>

Etikai igényesség

Vizsgálatainkat a legmagasabb színvonalú orvosi etikai elvárásoknak megfelelően, a nemzetközi standardok követésével végezzük, minden pillanatban pácienseink egészségét helyezve a középpontba.